AbstraktyStreszczenia prac plakatowych do 250 słów prosimy przesyłać do 6 listopada 2017 r. na adres:

a.wachowicz@igichp.edu.pl

Trzy wybrane prace plakatowe zostaną wyróżnione 10 minutową prezentacją ustną w sobotę 18 listopada 2017 r. oraz nagrodą finansową ufundowaną przez firmę Novartis, patronującą konkursowi.
http://rakpluca11.pl/program-konferencji

Po 2-3 dniach od zgłoszenia streszczenia zostanie wysłane potwierdzenie.

Przy braku potwierdzenia prosimy o kontakt:

Aneta Wachowicz

Nr telefonu: 22 43 12 466

a.wachowicz@igichp.edu.pl


www.polgrp.org.pl