XI Konferencja

Polskiej Grupy Raka Płuca

16 -18 listopada 2017 r. 

Centrum Konferencyjne
w Centrum LIM
ul. Al.Jerozolimskie 65/79


Program naukowy


CZWARTEK 16 listopada 2017

8.00 – 19.00 Warsztaty

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Płocka 26 01-138 Warszawa

8.00 – 14.00

Warsztaty torakochirurgii „VATS lobectomy”:

- prof. Tadeusz Orłowski – sala operacyjna – ul. Płocka
 

Warsztaty organizowane przez firmę MedtronicCZWARTEK 16 listopada 2017

16.00 – 19.00 Warsztaty

Centrum Konferencyjne LIM Center, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa

SALA BAŁTYK I
Warsztaty leczenia sekwencyjnego dla pulmonologów

„Jakość i efektywność w diagnostyce i terapii chorych na NDRP EGFR mut+”

1. Prof. H. Batura -Gabryel – „Dlaczego współpraca wielodyscyplinarna jest tak ważna i dokąd nas prowadzi?”
2. Prof. R. Krenke – „Możliwości i ograniczenia małoinwazyjnej diagnostyki raka płuca.”
3. Prof. R. Langfort – „Co ważne w diagnostyce patomorfologicznej i czego oczekiwać od patomorfologa?”
4. Prof. J. Chorostowska- Wynimko - „Diagnostyka molekularna – kiedy i jak badać, jak rozliczać.”
5. Dr G. Czyżewicz - „Czy terapia sekwencyjna zmieni rokowanie w NDRP?”

Patronat AstraZeneca

SALA BAŁTYK II
Warsztaty dla techników

15.00 – 15.15 Przywitanie - S. Konicz 
15.15 – 15.30 Rak płuca – to trzeba wiedzieć - prof. R. Langfort
15.30 – 16.00 Diagnostyka mikroskopowa raka płuca
- kiedyś -  Dr. E. Kaznowska, 
- dziś - Dr P. Wiśniewski  
16.00 – 16.20 Klinicysta – patomorfolog -technik/diagnosta – jak ważna jest współpraca - Dr J. Pankowski
16.20 – 16.40 Przerwa kawowa
16.40 – 17.10 Rola technika/diagnosty laboratoryjnego w procesie diagnostycznym raka płuca:
- Badanie histopatologiczne - mgr K. Węsierska
- Badanie cytologiczne - mgr E. Dobek
17.10 – 17.30 Badania dodatkowe w diagnostyce raka płuca. Znaczenie badań immunohistochemicznych - mgr K. Węsierska
17.30 – 17.50 Diagnostyka i medycyna personalizowana - Dr A. Szpechciński
17.50 – 18.00 Immunoterapia pacjentów z rakiem płuca - Doc. K. Wojas - Krawczyk
18.00 – 18.15 Dyskusja
18.15 – 18.30 Podsumowanie i zamknięcie

Patronat Roche Diagnostics

SALA BAŁTYK III
Warsztaty Organizacji Pozarządowych - perspektywa pacjenta

1. J. Milanowski: raka płuca - postępy w diagnostyce
2. R. Ramlau: raka płuca – postępy w leczeniu
3. T. Orłowski: rejestr raka płuca
4. D. Zawisza (Toronto): codzienna praktyka w Kanadzie
5. R. Pancewicz: rak płuca - aplikacja dla pacjentów i ich bliskich
6. Wystąpienia organizacji pacjentów: Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuc – E. Szmytke, Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca Oddział Szczecin – A. Żyłowska, Polskie Amazonki Ruch Społeczny – E. Kozik, Fundacja „Piękniejsze Życie” – B. Machnikowska.
7. M. Cedzyńska: uzależnienie tytoniowe
8. M. Mańczuk: metody alternatywne  


SALA WISŁA
Warsztaty torakochirurgii-pulmonologii-onkologii

„Ocena przypadków według 8-mej edycji TNM.” – sesja interaktywna z systemem do głosowania.

prof. Tadeusz Orłowski


SALA CHOPIN
 Warsztaty patomorfologiczne    – Konsultacje z ekspertem

1. Aktualne kryteria mikroskopowe klasyfikacji grasiczaków. -
prof. Alexander Marx, dr M. Szołkowska

2. Konsultacje mikroskopowe kontrowersyjnych przypadków mikroskopowych grasiczaków.
Prof. Alexander Marx

Patronat Kawaska i Olympus

SALA Akademii Siemens Healthineers 
Warsztaty radiologiczne

Prof. E. Szurowska
Dr B. Burakowska
Dr K. Dziadziuszko
Dr M. Jelitto-Górska

Diagnostyka TK guzka płuca:
1. Cechy charakterystyczne zmian złośliwych , tor diagnostyczny – dr K. Dziadziuszko
2. Cechy charakterystyczne zmian łagodnych – dr B. Burakowska
3. Zajęcia praktyczne przy konsolach diagnostycznych:
- zastosowanie oprogramowania CAD do oceny guzków płuca
- analiza zmian ogniskowych litych, częściowo-litych i nielitych
- rozpoznania nieoczywiste

Patronat Siemens


Zebranie Klubu Torakochirurgów Polskich 


KOLACJA 19.00 – 21.00

Restauracja Champions - parterPIĄTEK 17 LISTOPADA , 2017

Wystawa plakatów – cały dzień

9.15 - "Jokohama Sushi"

9.30 – 10.45  
SALA BAŁTYK  I+II

SESJA NR 1
pod patronatem firmy MSD: „Czy oznaczać ekspresję PD-L1 ?” 
Przewodniczący: prof. D.Kowalski , prof. R.Ramlau

1. Znaczenie ekspresji PDL-1 w określaniu wskazań do leczenia chorych na NDRP – prof. P. Krawczyk (20 min.)
2. Jak, kiedy i komu oznaczać ekspresję PD-L1? – prof. R. Langfort  (20 min.)
3. Wartość leków anty-PD1/anty-PDL1 w leczeniu chorych na NDRP – dr A. Płużański (20 min.)

Dyskusja (15 min.)

10.45 - "Jokohama Sushi"

PRZERWA  10.45 – 11.15
autorzy przy plakatach

11.15 – 12.15
SALA BAŁTYK I

SESJA SATELITARNA PFIZER
„Leczenie pacjentów z NDRP ALK+ w Polsce oczami praktyków”

1. Prof. P. Krawczyk „Jak  pobieranie i przygotowanie materiału do badań molekularnych wpływa na ich wynik” (20 min.)

2. Prof. R. Dziadziuszko „Leczenie pacjentów z NDRP ALK+ w Polsce oczami praktyków – szanse i wyzwania” (10 min.) 

3. Prof. D. Kowalski „Jak zmieniło się leczenie pacjentów ALK+ w Polsce z perspektywy dostępu do kryzotynibu” (20 min.)

Dyskusja (10 min.)


12.15 – 12.45

SESJA SATELITARNA IGNYTA
„Nowe cele molekularne w NDRP”

1. Prof. R. Dziadziuszko "Biologia i znaczenie kliniczne rearanżacji NTRK i ROS1 w raku płuca"
– (15 min.)

2. Prof. R. Ramlau "Badanie STARTRK - 2 w Polsce i na świecie"
- (15 min.)

11.15 – 12.45
SALA BAŁTYK II

SESJA NR 2
pod patronatem PtChP: „Profilaktyka pierwotna, wtórna raka płuca” Prowadzący: prof. J.Milanowski , prof. H.Gabryel-Batura

1. Palenie papierosów i inne czynniki rakotwórcze w raku płuca. Programy antynikotynowe - Prof. J.Milanowski

2. Screening przeciwnowotworowy w raku płuca. Wykorzystanie tomografii komputerowej. Postępowanie w przypadku wykrycia drobnych guzków płuca i zmian typu matowej szyby. - Doc. M. Adamek

3. Radioterapia czy chirurgia w terapii wczesnych stadiów zaawansowania raka płuca. - Prof. R. Suwiński, Prof. T. Orłowski

4. Wykład o leczeniu zaawansowanych postaci NDRP - algorytm postępowania w terapiach zaawansowanego NDRP (w którym miejscu jesteśmy, sytuacja w Polsce na tle osiągnięć) - Prof. P. Krawczyk

11.15 – 12.45
SALA BAŁTYK III

SESJA Patomorfologii

Prowadzący: prof. R. Langfort, dr M. Szołkowska

1. Ropoznanie mikroskopowe raka płuca – oczekiwania onkologa 
dr P. Badurak (20 min)

2. Coraz większe wymagania, coraz mniej materiału – opracowanie standardów dysponowania materiałem tkankowym i cytologicznym u chorych z zaawansowanym NDRP – panel dyskusyjny

moderator: prof. R. Langfort (25 min)

3. Zmierzch patomorfologii? Czy nowe techniki zastąpią badanie patomorfologiczne? prof. J. Chorostowska-Wynimko (20 min)

4. Nowy precyzyjny i prosty system do dysekcji histologicznej
A. Olejnik (15 min)

5. Nowa jakość barwień HE - S. Konicz (10 min.)


LUNCH  12.45 – 13.45

SESJA SATELITARNA QIAGEN

„Diagnostyka oparta na analizie DNA i RNA w medycynie personalizowanej”

13.45 – 16.00
SALA BAŁTYK I+II

SESJA MIĘDZYNARODOWA Best of WCLC – pod patronatem IASLC

"Wyzwania w związku ze zmianą paradygmatu leczenia chorych na raka płuca – co nas czeka w 2030 roku”
Przewodniczący: prof. M. Krzakowski, prof. T. Orłowski

1. Prof. R. Dziadziuszko (Gdańsk) – „Synergiczny efekt radioterapii i immunoterapii”
2. Prof. Alexander Marx (Manheim) – „Biomarkers for targeted therapy in thymic epithelial tumors – state of the art”
3. Dr Natasha Leighl (Toronto) – „Immunotherapy in lung cancer”
4. Prof. Robert Pirker (Wiedeń) – „Systemic therapy in lung cancer”
5. Dr Allison Deal (N. Carolina – USA) – „Symptom monitoring with patient-reported outcomes”
6. Dianne Zawisza (Toronto) – „Nursing in lung cancer"
7. Dr Lars Ek (Lund) – „Electromagnetic Navigate Bronchoscopy: Expanding Option in Lung Care”
8. Prof. Frank Griesinger (Oldenburg) - "CNS metastasis in ALK positive lung cancer"


PRZERWA   16.00 – 16.30
 
autorzy przy plakatach

16.30 – 17.45 
SALA BAŁTYK I+II

SESJA NR 3
pod patronatem PTOK: „Inhibitory kinazy tyrozynowej EGFR i ALK – dylematy”
Przewodniczący: prof. P. Krawczyk, prof. M. Krzakowski

1. Aktualne możliwości leczenia systemowego NDRP w Polsce vs zalecenia europejskie, światowe – Prof. M. Krzakowski (20min)

2. Możliwości diagnostyczne oceny rearanżacji ALK –
Prof. R. Langfort (10 min.)

3. Optymalna sekwencja leczenia anty-EGFR – inhibitory III generacji przed inhibitorami i i II generacji („za” – Prof. D. Kowalski, „przeciw” – 
Prof. R. Ramlau) (20 min.)

4. Optymalne sekwencja leczenia anty-ALK – inhibitory II generacji przed inhibitorami I generacji („za” – Prof. R. Dziadziuszko, „przeciw” – Dr K. Stencel) (20 min.)

Dyskusja (5 min.)

16.30 – 17.45 
SALA BAŁTYK III

SESJA
Patomorfologii

Prowadzący: prof. W. Grajkowska, dr E. Kaznowska

1. Badanie radiologiczne w nowotworach klatki piersiowej. Kompendium wiedzy dla patomorfologa w pigułce - Dr B. Burakowska (20 min.)

2. Navigating the PD-L1 testing landscape, a pharmDx solution for immunotherapy” - Eric Norbart
(15 min.)

3. Pułapki diagnostyczne w nowotworach klatki piersiowej:

I. AIS, MIA czy ADC inwazyjny?
dr M.  Szołkowska
(20 min.)

II. Międzybłoniak opłucnej, rozrost reaktywny czy przerzut? 
prof R. Langfort (20 min.)

17.45 – 18.30
SALA BAŁTYK I +II

SESJA SATELITARNA BMS  
„Immunoterapia w płaskonabłonkowym raku płuca w praktyce klinicznej.”
Przewodniczący : prof. R. Ramlau
1. Miejsce immunoterapii w leczeniu zaawansowanego płaskonabłonkowego raka płuca –  prof. D. M. Kowalski (15 min.)
2. Zasady prowadzenia i monitorowania pacjentów na immunoterapii  - Dr A. Płużański (15 min.) 
3. Opisy przypadków z polskiej praktyki klinicznej – Dr M. Bryl (15 min.)


KOLACJA 20.00 - 22.00

SOBOTA 18 listopada 2017

9.00 – 12.00 Warsztaty

Centrum Konferencyjne LIM Center, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa

SALA WISŁA
Warsztaty radioterapii

- prof. R. Dziadziuszko

- dr K. Konopa

Patronat Varian

SALA NYSA
Warsztaty radioterapii

- prof. R. Dziadziuszko

- dr K. Konopa

Patronat Elekta

8.30 – 13.30 SESJE

Centrum Konferencyjne LIM Center, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa

8.30 – 9.30
SALA BAŁTYK I +II

SESJA NR 4 
Współpraca pomiędzy uniwersytetami: Poznań<->Białystok
Przewodniczący:
prof. J.Nikliński, prof. R.Ramlau

Projekt MOBIT (Molecular Biomarkers for Individualized Therapy): 

1. Biobank onkologiczny i zintegrowana analiza omiczna- J. Niklinski (20 min.)
2. Zintegrowane badania PET/MRI - D. Jurgilewicz (10 min.)
3. Platforma informatyczna wspomagająca proces diagnostyczny (MOBIT Decision Support System)- doc. M. Kwaśniewski (10 min.)
4. Doświadczenia Kliniki Torakochirurgii UM w Poznaniu w realizacji projektu MOBIT- doc. C. Piwkowski (10 min.)

5.Dyskusja (10 min.)

8.30 – 10.30
SALA BAŁTYK III

Omówienie przygotowanych preparatów mikroskopowych.

Prowadzący: prof. R. Langfort,
dr M. Szołkowska


9.30 – 10.00
SALA BAŁTYK I +II

PREZENTACJA 3 wyróżnionych prac plakatowych
Przewodniczący: prof. R. Ramlau, prof. T. Orłowski

Patronat Novartis

10.00 – 11.00
SALA BAŁTYK I+II
SESJA SATELITARNA AstraZeneca
 
 „Biopsja płynna-James Bond w probówce”

1.„Zagadka biopsji płynnej. Quantum of solace dla klinicysty.” – prof. J. Chorostowska-Wynimko 
2.„Licencja na rozpoznanie? Możliwości wykorzystania biopsji płynnej.” – dr M. Bryl


PRZERWA  11.00 – 11.30

11.30 – 12.15
SALA BAŁTYK I +II
SESJA NR 5 „Powikłania po nowoczesnych metodach leczenia”
Przewodniczący: prof. D.Kowalski, prof. W. Dyszkiewicz

1. Powikłania leczenia anty-EGFR i anty-ALK – Dr M. Knetki-Wróblewska (20 min.)

2. Powikłania immunoterapii – Dr A. Płużański (20 min.)


Dyskusja (5 min.)

11.30 – 12.15
SALA BAŁTYK III
Omówienie przygotowanych preparatów mikroskopowych.

Prowadzący: prof. R. Langfort,
dr M. Szołkowska


12.15 – 13.15 
SALA BAŁTYK I +II
SESJA NR 5 „Międzybłoniak opłucnej i przerzuty do płuc”
Przewodniczący: prof. R.Ramlau, prof. W. Rzyman

1. Międzybłoniak opłucnej – obecne standardy leczenia – Dr D. Świniuch
(15 min.)

2. Leczenie antyangiogenne i immunoterapia w międzybłoniaku opłucnej – Prof. M. Krzakowski (20 min.)

3. Laser Nd-YAG w leczeniu przerzutów nowotworowych do płuc –
Prof. W. Dyszkiewicz

Dyskusja (5 min.)


13.15 – 13.30
Podsumowanie i zakończenie